VIII Międzynarodowy Kongres:
Psychiatria Medforum 2014

Optymalizacja leczenia w psychiatrii

Wisła, 11 - 13 grudnia 2014 r.

Pobierz certyfikat

Program

 

VIII Międzynarodowy Kongres z cyklu Psychiatria Medforum. 
"Optymalizacja leczenia w psychiatrii"

 

8th International Congress

“Optimization of Treatment in Psychiatry”

 

Wisła, 11-13.12.2014

 

 

Program

 

Część 1 Sesja Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

(Tłumaczenie symultaniczne)

 

Part 1 Sessions of European Psychiatric Association
Simultaneous translation English-Polish

 

 

 

11.12.2014 Czwartek / Thursday

 

14.30 - 16.00 Sesja/Session 1 - Opening Session (room 6/2)

Moderators: Prof. Wolfgang Gaebel, Germany (President Elect of EPA), Prof. Bartosz Łoza (President Elect of PTP),

 • Greetings from Prof. Danuta Wasserman (President of the EPA)

 • Schizophrenia 100 year after Kraepelin: From Neurodegeneration to Dysplasticity. Prof. Peter Falkai, Germany (President of the Council of NPAs)

 • Future of Psychopharmacology. Prof. Przemysław Bieńkowski, Poland

 • Markers of schizophrenia what do they tell us. Prof. Jerzy Samochowiec, Poland

 

16.00 - 16.30 Przerwa/Break

 

16.30 - 18.00 Sesja/Session 2 - Future of Psychiatry (room 6/2)

Moderators: Manuel Martin Carrasco, Spain, Prof. Andrzej Czernikiewicz, Poland

 • Future of European psychiatry: between economy and quality care. Prof. Wolfgang Gaebel, Germany

 • Polish psychiatry: past, presence and future. Prof. Bartosz Łoza (President Elect of PTP)

 

18.00 - 18.20 Przerwa/Break

 

18.20 - 19.10 Warsztaty/Workshops

 • Warsztat satelitarny Eli Lilly, sala 6/2 (piętro 6)
  Leki przeciwpsychotyczne II generacji: dożylnie, domięśniowo, wcale? 
  Przemysław Bieńkowski, Jerzy Samochowiec 

 • Swój własny psychiatryczny gabinet lub przychodnia? Mocne i słabe strony, szanse oraz wyzwania dla psychiatrów. Michał Feldman (4/6)

 • Prenatalne korzenie depresji, homoseksualizmu, otyłości i innych zaburzeń, czyli jak przeżycia prenatalne wpływają na psychikę i życie człowieka. Agnieszka Rubinowska (4/5)

 • Dogmaty prostej psychatrii. Łukasz Święcicki (5/1)

 • Jak rozumieć zaburzenia zachowania? Małgorzata-Janas Kozik, Andrzej Czernikiewicz (5/2)

 • Specyfika superwizji w psychoonkologii. Marcin Jabłoński (5/3)

 • Prowadzenie pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnych – czego nauczył nas europejski program DRUID. Rafał Skowronek (5/4)

19.20 - 20.10 Warsztaty/Workshops

 • Zaburzenia funkcji poznawczych u alpinistów. Mariusz Sołtysik, Maria Flakus (4/6)

 • Zaburzenia seksualne u pacjentów z zaburzeniami osobowości. Agata Leśnicka (5/1)

 • Ketamina jako anestetyk w zabiegach elektrowstrząsowych. Krzysztof Kucia, Wojciech Merk (5/2)

 • Uzależnienie od jedzenia - od ortoreksji do otyłości. Maciej Matuszczyk (5/3)

 • Terapia psychoonkologiczna oparta na zasobach pacjenta. Joanna Zapała (5/4)

 • Aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży. Zgoda na leczenie farmakologiczne i możliwości zobowiązania do leczenia psychiatrycznego. Ireneusz Jelonek, Małgorzata Janas-Kozik (6/2)

20.00 - 21.00 Kolacja/Supper



 

12.12.2014 Piątek / Friday

 

8.30 - 10.30 Sesja/Session 3 -  Mental health and economic crisis: a round table discussion (6/2)

Moderators: Prof. Przemysław Bieńkowski, Poland,  Manuel Martin Carrasco, Spain

 • Psychiatry: between economy and quality care. Prof. Wolfgang  Gaebel, Germany

 • Addictions and economic crisis. Prof. Geert Dom, Belgium

 • Alcohol consumption and related problems in times of economic crisis. Dr Jacek Moskalewicz, Poland

 

10.00 - 10.30 Przerwa / Break

 

10.30 - 11.30 Sesja/Session 4 - Science and Politics (6/2)

Moderator: Prof. Geert Dom, Belgium, Prof. Jerzy Samochowiec, Poland

 • Suicides in addiction. Prof. Marcin Wojnar, Poland
 • Economic crisis and Mental Health in Spain. Prof. Manuel Carrasco, Spain
 • Future of Polish psychiatry: key issues. Prof. Marek Jarema, Poland

 


 

Część 2 Wykłady w języku polskim.

 

Part 2 Sessions of Local Scientific Committee

(Mostly in Polish, partly with translation)

 

 

 

11.30 - 11.45 Przerwa/Break

 

11.45 - 12.30 Sesja satelitarna

 

Lundbeck, sala 5/4 (piętro 5)

Depresję już mamy. Teraz czekamy na nowe leki. Prof. Bartosz Łoza

Kierunki rozwoju nowych leków przeciwdepresyjnych czas wortioksetyny. Prof. Przemysław Bieńkowski 

 

Eli Lilly, sala 5/2 (piętro 5)

ZypAdhera™ lek do leczenia ambulatoryjnego czy szpitalnego?  Praktyczne wskazówki

w oparciu o doświadczenie kliniczne oraz aspekty prawne – sesja pytań i odpowiedzi.
Dr Piotr Baranowski, Dr Jacek Przybyło, Dr Anna Augustynowicz.

 

12.30 - 12.45 Przerwa/Break

 

12.45 - 13.30 Sesja satelitarna

 

Polfa Tarchomin, sala 5/4 (piętro 5)

Wyzwania terapeutyczne związane ze stosowaniem benzodiazepin. Prof. Przemysław Bieńkowski, Prof. Jerzy Samochowiec

 

Servier, sala 5/2 (piętro 5)

Barwy i  obrazy w depresji – oczami poety Tomasza Jastruna w rozmowie

z Prof. A. Czernikiewiczem i Dr S. Murawcem 

 

13.30 - 14.30 Obiad/Lunch

 

14.30 - 16.00 Sesja 5  

 

Sala/Room 1 Diagnostyka i leczenie osób upośledzonych umysłowo ze współistniejącymi zaburzeniami psychiatrycznymi (Diagnosis and treatment of persons with mental illness with co-existing psychiatric disorders) (5/2)
Moderacja: Prof. Albert Diefenbacher, Dr Krzysztof Krysta

 • Psychiatric patients with intellectual disability – experiences from a specialized treatment center for special patients. Prof. Albert Diefenbacher (Berlin)

 • Różnorodność i indywidualizacja doświadczenia w zatrudnieniu wspomaganym osób z niepełnosprawnością intelektualną. Monika Zakrzewska (Warszawa)

 • Could practical social learning methods compliment existing treatments for intellectually disabled people with mental health issues. Dr Robert Nixon, Dolly Gray (UK)


 

Sala/Room 2 Genetyczno-molekularne aspekty chorób psychicznych (5/4)
Moderacja: Prof. Joanna Hauser, Dr hab. Krzysztof Kucia

 • Fenomenologia, genomy i epigenetyka: etiologia w psychiatrii - implikacje dla leczenia. Prof. Jerzy Samochowiec

 • Genetyka depresji i działania leków przeciwdepresyjnych. Prof. Joanna Hauser

 • Układ glutaminergiczny - jego rola w etiopatogenezie schizofrenii i depresji. Dr hab. Krzysztof Kucia


 

Sala/Room 3. Przyjęcia bez zgody - czy naprawdę wszystko jest jasne? (6/2)

Moderacja: Dr hab. Rober Pudlo, Prof . Irena Krupka-Matuszczyk

 • Przyjęcie bez zgody w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego - więcej jasności, czy niejasności? Robert Pudlo
 • Odpowiedzialność szpitala psychiatrycznego za przyjęcie bez zgody. mec. Jan Ciechorski
 

 

16.00 - 16.20 Przerwa/Break

 

16.20 - 17.10 Warsztaty/Workshops

 • Warsztat satelitarny Lundbeck, sala 4/6 (piętro 4)
  Rozmowa motywacyjna do zmiany zachowań w kierunku zmniejszenia spożycia alkoholu. 
  Bogusław Habrat, Andrzej Silczuk

 • Borderline czy schizofrenia? Anna Mosiołek (6/2)

 • Biologiczne metody leczenia depresji - teoria i praktyka. Wyniki badań i doświadczenia II Kliniki Psychiatrycznej IPiN. Anna Antosik-Wójcińska, Łukasz Święcicki (5/1)

 • Pacjent z zaburzeniami osobowości w warunkach oddziału psychiatrycznego jako wyzwanie dla zespołu leczącego- możliwości i ograniczenia terapii. Katarzyna Karbowska, Adam Jaskólski (5/4)

 • Kardiochirurgia i neuropsychiatria – dysfunkcje neuropsychiatryczne po operacjach kardiochirurgicznych. Alina Borkowska, Wojciech Pawliszak, Krzysztof Szwed, Lech Anisimowicz (5/3)

 • English track: Young Doctors Session (5/2)

 

17.10 - 17.20 Przerwa/Break

 

 

 

17.20 - 18.30 Warsztat satelitarny firmy Abbott, sala 6/2 (piętro 6) 
Styl życia i SSRI: od fluwoksaminy do escitalpramu. Prof. Bartosz Łoza 

Zaburzenia seksualne w depresji. Prof. Irena Krupka-Matuszczyk

 

17.20 - 18.10 Warsztaty/Workshops

 • Postępowanie terapeutyczne w majaczeniu alkoholowym. Andrzej Silczuk, Dariusz Wasilewski (5/1)

 • Problematyka obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Gabriela Opolska, Paweł Gosek, Inga Markiewicz, Janusz Heitzman (5/3)

 • Leczenie elektrowstrząsami (EW) - stan obecny i nowe wyzwania. Robert Teodor Hese, Tomasz Zyss, Piotr Gorczyca (5/4)

 • Wieloośrodkowe randomizowane badanie telepsychiatryczne w Polsce w leczeniu schizofrenii. Psychiatra w sieci - pająk czy mucha? Marek Krzystanek, Bartłomiej Kubacki (4/5)

 • Zakład Bezpieczeństwa Lotów (Zbl), Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (Wiml) Warszawa: Czynnik ludzki w wypadkach lotniczych. Dominika Berent: Znaczenie układu neuroendokrynologicznego w kształtowaniu ryzyka i przebiegu PTSD. Marian Macander, Krzysztof Zboralski. (4/6)

 • English track: Young Doctors Session (5/2)

 

18.10 - 18.30 Przerwa/Break

 

18.30 - 20.00 Sesja 6

Organiczne zaburzenia nastroju: od konstruktu do postępowania (6/2)

Moderacja: Prof. Tomasz Sobów

 • Koncepcja organicznych zaburzeń psychicznych w historycznych i wspólczesnych systemach klasyfikacyjnych w psychiatrii. Prof. Tomasz Sobów

 • Patogeneza i neurobiologia organicznych zaburzeń nastroju. Prof. Tadeusz Parnowski

 • Zasady postępowania w organicznych zaburzeniach nastroju: schematy postępowania (rzemiosło) i niekonwencjonalne podejścia (elementy sztuki). Prof. Iwona Kłoszewska


 

Sala/Room 2. Autyzm interdyscypliarnie

Moderacja: Dr Anna Dunajska, Prof. Małgorzata Janas-Kozik (5/4)

 • Spektrum autyzmu - wczesne objawy w ujęciu inyerdyscyplinarnym. Dr n. med. Anna Dunajska
 • Plodowy zespół alkoholowy. Dr hab. Małgorzata Janas-Kozik
 • Program wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum ASD. Dr M. Wroniszewski

 

Sala/Room 3. English track: Community Psychiatry in Europe (5/2)

Moderator: Dr Krzysztof Krysta

 • Community Mental Health Teams in UK & Stigma. Dr Rashid ZAMAN
 • Koordynacja w leczeniu. Artur Kochański
 • e-Mental health in detection, prevention, and treatment of mental disorders. Dr Mucic Davor

 

20.00 - 21.00 Kolacja/Supper

 


 

13.12.2014 Sobota / Saturday

 

8.30 - 10.00  Sesja 8

Sala/Room 1. Psychiatria oparta na doświadczeniu (5/2)

Moderacja: Dr Sławomir Murawiec

 • Psychiatria oparta na doświadczeniu - rozmawiać aby pomóc. Sławomir Murawiec, Krzysztof Krysta
 • Schizophrenia patients with obsesive-compulsive symptoms. Koksal Alptekin
 • Clinical management of ADHD patients. Dietrich Pülschen
 • Zbieranie wywiadu u pacjenta z podwójną diagnozą. Krzysztof Krysta

 

8.30 - 9.20 Warsztaty/Workshops

 • Od przedszkola do doktora - masturbacja dziecięca okiem psychoterapeuty. Anna Brandt (5/1)

 • Samobójstwo - czy to porażka. Irena Krupka-Matuszczyk (6/2)

 • Zespół wypalenia zawodowego: metody zapobiegania i radzenia sobie. Paweł Rasmus, Anna Bogaczewicz (5/3)

10.00 - 10.20 Przerwa/Break

 

10.20 - 11.50 Sesja/Session 9

 

Sala/Room 1. Psychoonkologia i psychosomatyka (6/2)

Moderacja: dr Marcin Jabłoński

 • Choroba nowotworowa jako sytuacja kryzysowa - sposoby komunikowania się z pacjentem. Prof. Stefan Frydrychowicz

 • Choroba somatyczna partnera a kryzys małżeński. Prof. Barbara Pilecka

 • Fibromialgia - koncepcja psychosomatyczna, diagnoza i leczenie. Dr Marcin Jabłoński

 

Sala/Room 2. English track: International session for medical students. (5/2)

 

11.50 - 12.00 Zakończenie kongresu / End of the congress

 

 


Szanowni Państwo,

Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów, które powinny być poruszone podczas naszej kolejnego kongresu.

Proszę wypełnić wszystkie pola
 • Edukacja Medyczna
 • Psychiatria.pl
 • Medforum