VIII Międzynarodowy Kongres:
Psychiatria Medforum 2014

Optymalizacja leczenia w psychiatrii

Wisła, 11 - 13 grudnia 2014 r.

Pobierz certyfikat

Wywiady z Kongresu

Wywiad z prof. dr hab. n. med. Ireną Krupką-Matuszczyk:

 

 

Wywiad z prof. dr hab. n.med. Andrzejem Czernikiewiczem:

 

 

Wywiad z lek. med. Arturem Kochańskim:

 

 

Wywiad z Dr Agatą Leśnicką:

 

 

Wywiad z lek. med. Arkadiuszem Misiaczyńskim:

 

 

Wywiad z Dr Anną Mosiołek i Dr Iwoną Patejuk-Mazurek:

 

 

Wywiad z dr n. med. Anną Zofią Antosik-Wójcińską:

 

 

Wywiad z Dr hab. Bartoszem Łozą:

 

 

Wywiad z Prof. Geertem Dom'em:

 

 

Wywiad z mec. Janem Ciechorskim:

 

 

Wywiad z Prof. Januszem Heitzmanem:

 

 

Wywiad z Dr Jackiem Moskalewiczem:

 

 

Wywiad z dr n. med. Krzysztofem Krystą:

 

 

Wywiad z psych. Katarzyną Karbowską i psych. Adamem Jaskólskim:

 

 

Wywiad z dr hab. n. med. Łukaszem Święcickim:

 

 

Wywiad z Prof. Markiem Jaremą:

 

 

Wywiad z Prof. Przemysławem Bieńkowskim:

 

 

Wywiad z dr n. med Pawłem Rasmusem:

 

 

Wywiad z dr n. med. Piotrem Wierzbińskim:

 

 

Wywiad z Prof. Dr Wolfgangiem Gaebelem:

 

  • Edukacja Medyczna
  • Psychiatria.pl
  • Medforum